HARTWICKSKA HUSET

Maria Högalids Föreningsråd - din mötesplats på Södermalm

Hartwickska huset etablerades 1769 - det är ett gammalt hus med lång och spännande historia. Huset som ligger i hörnet av Timmermansgatan och Sankt Paulsgatan är tillsammans med Maria Magdalena Kyrka en av Södermalms äldsta byggnader. Hartwickska är från början en malmgård, uppförd under den tid då Carl Michael Bellman och Emanuel Swedenborg levde och verkade i närheten. 

                                                                                           Välkommen in!

S:t Paulsgatan 39 C        Box 17083       104 62 Stockholm        08 668 94 53       


Org.nummer: 802017-0547Ej momsregistrerade