HARTWICKSKA HUSET
 
 

Hartwickska huset etablerades 1769 - det är ett gammalt hus med lång och spännande historia. Huset som ligger i hörnet av Timmermansgatan och Sankt Paulsgatan är tillsammans med Maria Magdalena Kyrka en av Södermalms äldsta byggnader. Hartwickska är från början en malmgård, uppförd under den tid då Carl Michael Bellman och Emanuel Swedenborg levde och verkade i närheten.

                                                                                                Välkommen in!

OBS

Härmed får Hartwickska huset meddela att det kommer att bli hyreshöjningar på alla våra lokaler som hyrs.

Hyreshöjning kommer att ska fr o m den 1 april 2018 med 25:-/timme.

Ytterligare höjning med 25:-/timme kommer att ske den 1 augusti 2018.

 

Maria Högalids Föreningsråd - din mötesplats på Södermalm